Algemeen

Onze vereniging Rolling’90 is aangesloten bij de NRB Nederlandse Rolschaats Bond.

Onze bond kent de sectie Rolhockey en Kunstrijden.

Beide sporten kan je bij onze vereniging beoefenen.

Onderstaande informatie heeft betrekking op de afdeling kunstrijden.

De NRB en het SBK

Als je lid geworden bent geven wij dit door aan de NRB waardoor je officieel als rolschaatser geregistreerd staat en er een basislicentie aan de NRB betaald moet worden.

Als je individueel of als teamsporter aan wedstrijden en/of seminars deel wilt nemen komt daar een extra licentie per discipline bij. Dit is een 1 jaarlijkse bijdrage.

(Inter) Nationale wedstrijden en kampioenschappen solo en show

Bij Rolling’90 kan je samen met je trainsters oefenen om aan wedstrijden in vrijrijden, dansen en show deel te nemen.

Tijdens de trainingen

Afmelden: Indien een sporter onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij een clubtraining, dient de sporter te worden afgemeld bij de betreffende trainster. Dit kan telefonisch of in een privébericht. Gelieve dit niet in de groepsapps te plaatsen. De trainsters houden de aanwezigheid bij.

Mobiele telefoons kunnen handig zijn, onder andere voor het afspelen van muziek of het filmen van nieuwe choreografieën. We vragen sporters dan ook vriendelijk om hun telefoon tijdens de training alleen voor functionele doeleinden te gebruiken.

Showtraining

Shownummers worden gereden in teamverband. Hoe goed een team functioneert en presteert is afhankelijk van alle individuele teamleden. Daarom is het belangrijk dat de showteams zo veel mogelijk compleet zijn tijdens de trainingen. Is een sporter verhinderd, dan is de sporter zelf verantwoordelijk om bij de volgende training op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en veranderingen in de choreografie van het shownummer.

De shownummers worden gemaakt voor de wintershow en ten dele (bij voldoende niveau dit naar het oordeel van de trainers) voor de Nationale Kampioenschappen showrijden.

We gaan als team naar het NK show waarbij afspraken m.b.t. kleding, dagprogramma etc. voorafgaand aan de wedstrijd gedeeld worden. Het inschrijfgeld voor de deelnemende teams en de begeleiding vanuit de vereniging wordt door de club betaald. Reiskosten worden doorberekend naar alle deelnemers.

De trainsters besluiten in overleg met ouder/voogd en sporter of deelname aan wedstrijden mogelijk is en welke voorbereiding wenselijk is. Dit wordt voor iedere sporter en elk team individueel bekeken en medegedeeld voorafgaand aan het seizoen. De planning wordt lopende het seizoen indien nodig bijgesteld.

Afhankelijk van het wedstrijdniveau worden er ook afspraken gemaakt en aanvullende trainingen door de vereniging georganiseerd. Van sporters op internationaal niveau wordt verwacht dat zij naast de clubtrainingen extra trainingsmomenten inplannen. Mocht dit lastig zijn om zelf uit te werken kan je altijd de hulp inroepen van een van onze trainsters.

Om al onze sporters de kans te geven hun talent ten volle te ontwikkelen en onze eigen trainers de kans te geven te klankborden met andere kanjers uit het vakgebied  organiseren we diverse seminars met toptrainers en choreografen die niet uitsluitend uit de rolschaatswereld komen. 

Andrea Bassi, Raoul Allegranti en Maestro Andrea Gandolfi zijn enkele van de internationale topcoaches/choreografen waar we trots op zijn om mee te mogen samenwerken.

Ook is er een samenwerkingsverband met Fysiotherapeuten van Joosten die een select groepje individuele sporters begeleiden.

Bij Internationale wedstrijden waaraan door meerdere sporters van de vereniging wordt deelgenomen kijken we of het haalbaar is dat naast de trainster de sportfysiotherapeut meegaat om de groep te begeleiden. De verblijfskosten van de begeleiding zijn voor rekening van de vereniging. Reiskosten indien er gevlogen wordt en meerijden bij vervoer per auto geen optie is. Mochten er ter plekke extra training mogelijk zijn wordt per evenement, in overleg met de penningmeester gekeken, of daar budget voor vrijgemaakt kan worden.

Is er sprake van een blessure? Geef dit dan tijdig aan bij de trainsters. Dan kunnen we in overleg met de sportfysiotherapeut van Joosten (of je eigen therapeut), trainer, ouder/voogd en sporter afstemmen wat de juiste aanpak is om te voorkomen dat de blessure verergert. Voor een korte beoordeling van de klachten kan je bellen naar 06-57639078 Merijn de Kievit (praktijk Joosten)

Bij nationale wedstrijden stellen we het op prijs indien er clubkleding gedragen wordt. Bij Internationale wedstrijden waar we als vereniging naar toe gaan is het een must. Bestellen bij Creative Fun!

Deelname aan Nationale individuele wedstrijden

 • In de trainingen wordt hard gewerkt om de kür of dans zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.
 • De vereniging ontvangt een uitnodiging van de organisator dat er een wedstrijd gepland is.
 • Deze informatie wordt in de info-app geplaatst met het verzoek je op te geven voor een bepaalde datum
  • Geen reactie betekent automatisch dat je niet deelneemt!
 • Voor deelname aan wedstrijden en kampioenschappen wordt door de organisator inschrijfgeld gevraagd. Je ontvangt na inschrijving een betaalverzoek van de penningmeester.
 • Zodra het tijdschema bekend is wordt dit in de info-app geplaatst.
 • Indien mogelijk (99%) gaat er een trainster van de vereniging mee. In nood gevallen vragen we een bevriende trainer of trainster om hulp.
 • Clubtrainsters krijgen geen vergoeding voor het geven van training en begeleiding. Wel ontvangen trainsters een bescheiden reiskostenvergoeding van 0.19ct per km. Of 2e klas trein-bus ticket voor het geven van clubtrainingen.

Ouders verzorgen het vervoer voor trainsters die mee gaan naar wedstrijden om hun kinderen te begeleiden tenzij de trainster aangeeft met eigen vervoer te reizen.

 • Ik neem deel aan een wedstrijd en neem mee!
  • Mijn goede humeur en mijn trainster
  • Mijn goed onderhouden rolschaatsen en reserve wielen (zie bijlage onderhoud)
  • Sportkleding – wedstrijdpakken – panty’s – sportschoenen – bidon
  • Haarspullen en make-up (indien mogelijk thuis al doen)
 • Op de wedstrijddag:
  • Is de sporter minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.
  • Meldt de sporter zich bij trainster.
  • Gaan ouders naar de bezoekers tribune
  • Ouders helpen (jonge) sporters in de kleedkamer bij het wisselen van pakken (kostuums) als dat van toepassing is.
  • Tijdens de wedstrijd moedig je elkaar aan en na afloop feliciteer je elkaar met het behaalde resultaat.
  • Het is gebruikelijk om te blijven zitten/staan tijdens de wedstrijd van een deelnemer. Dat betekent dat je even wacht om je in de hal te verplaatsen, tot de muziek van deze deelnemer gestopt is. Dit om te zorgen dat de deelnemer afgeleid wordt tijdens zijn/haar wedstrijd. 
  • Plezier maken en presteren gaan hand in hand!

Voor wielen, doppen etc. kan je contact opnemen met Iris Dijkema voor de aanschaf van nieuwe rolschaatsen verwijzen we naar de diverse aanbieders op dit gebied.

Inloggen