NK Show 2014

Op 25 januari worden in Almere de Nederlandse Kampioenschappen Showrijden gehouden.
Kaarten kosten € 10,00; voor kinderen t/m 11 jaar is het gratis.
Bestellen kan door een mail te sturen naar secretaris@rolling90.nl voor 25 december 2013. Betaling tevens voor 25 december op rekening van Rolling’90 onder vermelding van je naam en NK Show 2014.


Vrijwilligers
Wij vragen jullie of je mogelijk iets zou willen/kunnen betekenen voor de organisatie van het NK 25 januari 2014 en EK vanaf 23 t/m 26 april 2014 in Almere.

Als rolschaatsvereniging begrijpen we dat de aanwezigheid van vrijwilligers onmisbaar is voor het slagen van deze kampioenschappen. Als er mensen zijn die als vrijwilliger zouden willen helpen op deze dag dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Dit kan via commissieshow@gmail.com

Nieuwsbrief EK Almere

Deze keer vragen we uw speciale aandacht voor het EK wat in Almere zal worden gehouden op 24 april t/m 26 april 2014.
Zoals misschien wel bekend heeft Nederland de mooie taak om het Europese kampioenschap show te mogen organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang .
Bewust is er voor gekozen om de NK show van 25 januari 2014 ook in Almere te houden zodat er een goede indicator zijn voor het aankomend EK.
Zonder de bijzondere inzet van vrijwilligers is dit niet mogelijk en willen we middels deze brief een oproep doen om te helpen tijdens de EK show.
Taken tijdens deze dagen zijn oa: bemannen van de infostand voor de buitenlandse verenigingen, kaartcontrole bij ingang en bij tribunes, controle bij de kleedkamers, bemannnen van de kassa enz.
Het zou ook fijn zijn dat als u wilt helpen en dan ook aanwezig zou kunnen zijn op de NK.
Vanuit de NK hopen we een goede indruk te verkrijgen over de verdeling van de werkzaamheden, de uitvoerbaarheid en kennis bij de vrijwilligers tijdens het EK.
De training en wedstrijd beginnen op donderdag 24 april en de wedstrijd eindigt op zaterdag 26 April. Bij het opgeven graag aangeven welke dag of dagen u aanwezig kan en wil zijn. Wij hebben het liefst dat vrijwilligers minimaal 1 volle dag aanwezig kunnen zijn, uiteraard kunnen ook meerdere dagen. Als vrijwilliger krijgt u onkostenvergoeding voor reiskosten en/of overnachting; hier zal in een later stadium meer bekend over gemaakt worden.
Zijn er nog vragen na het lezen van deze informatie dan horen we dat natuurlijk ook graag van u via commissieshow@gmail.com.

Laat een reactie achter

Inloggen